SİGORTA BELGELERİ

Sigorta Poliçesi
Mallar bir yerden başka bir yere sevkedilirken, sevkiyat esnasında vuku bulabilecekcek risklere karşı lehdarı koruyan bir belgedir. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır; bunlar, sigorta eden (sigorta şirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır.
Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir.
Sigortacı (sigortayı yapan),
Sigorta ettiren,
Sigortadan yararlanacak kimse,
Sigortanın konusu,
Taşıyıcı firma,
Taşıyacak araç,
Taşımanın süresi,
Malın taşıyıcıya teslim edilği ile alıcıya teslim edileceği yer
Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi,
Sigorta edilen, taşıma konusu olan mal bedeli
Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi
Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih
Sigorta Poliçesi Türleri
Takselenmiş Poliçe (Valued Policy): Sigorta konusu malın değerinin poliçe üzerinde belirtildiği poliçe türü.
Takselenmemiş Poliçe (Unvalued Policy/Open Policy)
Bir sevkiyat için sigorta poliçesi (Voyage Policy)
Abonman Poliçesi (Floating Policy)